wro about

WRO Albania

Organizatori kombëtar i Olimpiadës Botërore të Robotëve për Shqipërinë

WRO Albania u krijua në fillim të vitit 2018 me një vizion për të prezantuar edukimin ndermjet robotikës, duke përfshirë metodolog-
jinë STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) në sistemin zyrtar të arsimit shqiptar.

Grupi WRO Albania përbëhet nga anëtarët komunitetit akademik dhe arsimorë dhe mbështetur nga anëtarë me eksperiencë të Greqisë ku eventi kombëtar i Olimpiadës Botërore organizohet nga viti 2009.

WRO qëndron për World Robot Olympiad (Olimpiadën Botërore të Robotëve). WRO Albania është organizata zyrtare që organizon Olimpiadën Botërore të Robotëve në Shqipëri.

Olimpiada e Edukimit nëpërmjet Robotikës është e organizuar në më shumë se 65 vende të botës.

Organizatorët Kombëtare e WRO, si WRO Albania për Shqipërinë, sigurojnë që më shumë se 70.000 fëmijë dhe të rinj në mbarë botën të kenë mundësinë për të marrë pjesë në këtë eveniment.