Kategoritë dhe rregullat WRO 2019

RREGULLAT E KATEGORISË REGULAR

Kategoria Regular bazohet në një problem specifik dhe në një pistë të veçantë të konkursit. Ekipet duhet të hartojnë, ndërtojnë dhe planifikojnë një robot për të përmbushur kërkesat e problemit që lind çdo herë. Për shembull, robotit mund t’i kërkohet të mbledhë kube të një ngjyre të caktuar ose objekte të tjera në ngjyra ose forma.

Klasa e rregullt është veçmas për tre nivelet e moshës ose klasave (fillore, junior, senior). Secila kategori apo nivel i moshës duhet të zgjidh problemin e tij dhe dhe në pistë të veçantë, me një nivel të ndryshëm vështirësie sipas moshës.

PROCEDURA E KONKURRIMIT
  • Të gjitha ekipet duhet të drejtohen në pozicionin që do jepet, do të sistemohen dhe do të presin njoftimin që të fillojë gara. Që nga ky moment, vetëm pjesëmarrësit lejohen të jenë në fushën e konkursit.
  • Konkursi përfshin disa raunde të konkurrencës, kohën e montimit, kohën e planifikimit dhe testimin. Koha e montimit për këtë sfidë është 150 minuta dhe vendoset në kohën para raundit të parë të kualifikimit. Në 30 minutat e para nuk lejohet lëvizja e garuesve. Testet në rrugën e garës do të zgjasin dy minuta.
  • Para se robotët të jenë vendosur në fushën e karantinës për shqyrtim duhet të jetë një program i ngarkuar me emrin «RUN» në dosje «Files Software» për NXT vetëm një projekt për EV3 (quajtur «WRO 2019» dhe skedari kryesor për ekzekutim të quhet “RUN”. Gjyqtarëve u lejohet të kontrollojnë robotin para fillimit të misionit. Nëse gjënden më shumë se një programe të ekzekutueshme (për NXT) ose mbi një projekt (për EV3), grupi duhet të fshijë të gjitha programet që shkelin rregulloren.
  • Kur të përfundojë koha e montimit dhe të mirëmbajtjes, ekipet duhet të kenë vendosur robotet në karantinë, në mënyrë për të kontrolluar arbitri se të gjitha robotet plotësojnë kërkesat sipas rregullave. Nëse specifikohet ndryshe në rregullat zyrtare të grupmoshave të veçanta, vendosja e e objekteve në pistë bëhet para çdo raundi të garës (pasi ekipet të kenë dorëyuar robotët e tyre në karantinë).
  • Roboti ka 2 minuta për të përfunduar sfidën. Koha fillon kur gjyqtari jep sinjalin e fillimit. Roboti duhet të jetë i pozicionuar në zonën e Fillimit në mënyrë që projeksionet e tij vertikale të jenë tërësisht brenda zonës së fillimit dhe të çaktivizuara. Grupet mund të pozicionojnë robotët si të duan duan në zonën e fillimit. Megjithatë nuk lejohet të kalohen të dhëna në robot as të lëvizin pjesë të robotit, si dhe kalibrimi i sensorëve. Gjithashtu nuk lejohet kalimi i të dhënave në programin në ndonjë mënyrë (p.sh., duke përdorur butonat e njësisë NXT / EV3). Nëse grupet e tillë identifikohen nga gjyqtari, atëherë ekipi mund të përjashtohet nga gara.
  • Pasi pjesëmarrësit kanë kryer rregullimet e nevojshme dhe janë të gatshëm, gjykatësi do të japë sinjalin për të hapur NXT / EV3 dhe të zgjidhni një program (por jo të ekzekutohet). Garuesit do të duhet të presin sinjal e gjyqtarit për të vënë robotin në operacion (ekzekutimi i programit).

RREGULLAT E KATEGORISË OPEN

Gjithmonë bazohet në një temë të veçantë. Frymëzuar dhe bazuar në këtë, ekipet pjesëmarrës duhet të hartojnë, krijojnë dhe planifikojnë zgjidhje robotike. Ekipet kanë mundësi për të paraqitur strukturat e tyre dhe për të shpjeguar arsyen, dobinë dhe rëndësinë e ndërtimit mbi temën e konkurrencës. Për të siguruar konkurrencë të drejtë, kategoria e hapur është e ndarë sipas nivelit (mosha) në kategori të veçanta për shkollën fillore, 9 Vjecare dhe shkollën e mesme. Këtë vit tema e Olimpiadës është Smart Cities!

RREGULLAT 2019

Elementary, Junior, Senior age group

DOKUMENTAT E NEVOJSHMΕ

Disa ditë para Konkursit Kombëtar, ekipeve të kategorisë open do tu kërkohet që të dorëzojnë në WRO Albania një portofolio dixhital, në përputhje me rregullat e WRO. Përveç kësaj, portofolio i ekipeve duhet t’u dorëzohet gjyqtarëve i printuar në ditën e konkursit (lejohet ndryshime të vogla midis formatit te printuar dhe atij dixhital). Ju mund të shikoni përmbajtjen e portofolio-s në Pdf në rregullat e e kategorisë open.

Hapat për portofolio

  • Ekipet do të krijojnë një llogari dropbox dhe do të postojnë dokumentet që janë portofol.
  • Linku për dropboxin e skuadres do të dërgohet në WRO ALBANIA.