Çfarë duhet të dini për t’u bashkuar me Olimpiada Botërore e Roboteve?

Kjo dhe shumë pyetje të tjera do të marrin përgjigje në seminaret e lira që organizojmë. Seminaret kanë për qëllim mësuesit që përgatisin ekipet për Olimpiadën Botërore të Robotëve.

The World Robot Olympiad është një ngjarje shumë e rëndësishme globale për shkencën, teknologjinë dhe arsimin. WRO mbledh fëmijët dhe të rinjtë nga e gjithë bota për të zhvilluar kreativitetin e tyre dhe aftësinë për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet angazhimit në sfida sfiduese dhe krijuese të robotikës arsimore. The World Robot Olympiad është duke u mbajtur që nga viti 2004 nga World Robot Olympiad Association, një organizatë jofitimprurëse. Që nga Olimpiada e parë në 12 vende dhe 4.000 skuadra, kemi arritur në 2018 në 65 vende dhe 25,000 skuadra.Për pjesëmarrje në Olimpiadë, palët e interesuara janë të ftuar të krijojnë grupe prej dy apo tre fëmijëve. Ekipet kanë objektiv hartimin, ndërtimin, dhe planifikimin e një roboti që do të përdoret ose në testet e pistave (kategoria Regular) ose simulimin e një projekti shkencor që lidhet me temën specifike e cdo viti, Smart Cities për këte vit (Kategoria Open).

Të gjitha seminaret dhe seminaret janë në dispozicion falas. Tutorët tanë janë trajnerë robotikë me përvojë me shumë shënime në finalen botërore të Olimpiadës Botërore të Robotëve.

Seminare dhe webinarë të ardhshëm

Webinar – Olimpiada Botërore e Roboteve 2019

T.B.A.


 • Kur:
  • Τakimi i parë: Τ.Β.Α.
  • Τakimi i dytë: Τ.Β.Α.
 • Κohëzgjatje: 2×2 orë
 • Platformë: Skype
 • Kush mund të marrë pjesë: drejtuesit e klubeve të robotikës, mësuesit e IT-së
 • Çështjet që do të diskutohen: pjesëmarrja e ekipeve shqiptare në World Robot Olympiad, udhëzime teknike – ndjekja e vijës PID, kalibrimi i sensorëve, përdorimi i algoritmit për të përmbushur të gjitha mundësitë e rrugës.
 • Informacion: Të gjitha pyetjet ju lutem kontaktoni helio.ngjelo@gmail.com
 • Raportuesi: Fotios Fotinakis *

Regjistrim


* Fotios Fotinakis është një instruktor IT në Mikroelektronika dhe përpunimin e informacionit (Universiteti i Brighton, Angli). Që nga viti 2005 ka dhënë mësim në shkolla të ndryshme në Greqi si mësues. Ndërkohë, gjatë tetë viteve të fundit duke u përgatitur ekipet e shkollave fillore dhe të mesme për të marrë pjesë në gara robotikë edukative. Ekipet morën pjesë dhe të vazhdojnë të marrin pjesë në robotikë javë në Greqi dhe në Olimpiadën Botërore. Bazuar në përvojën e gjerë në robots arsimore, në tri vitet e fundit z Fotinakis është një nga edukatorët kryesorë të rritur në Greqi.